tirsdag 16. april 2013

Tablå oppgave

Vi (sofie og jeg) valgte et bilde av Edvard Munch, towards the forest.

På maleriet ser vi to kvinner som holder rundt hverandre og ser inn i skogen. Det er blå himmel og dagslys. Solen står høyt på himmelen, og trærne blir stående i mørke. Kvinnene står i forgrunnen, naturen er i bakgrunnen. Det er ingen romvirkning i bakgrunnen, men kvinnene i forgrunnen stikker ut i bildet, fordi det er brukt mer valør. Det er vannrette og loddrette linjer i maleriet. Vi ser to kontraster i bildet. Kontrast mellom den hvite og svarte kjolen, grønn og rød kontrast på trærne i skogen, varm og kald kontrast. De røde trærne i bildet skaper en varm og koselig stemning.

Her er resultatet av hvordan vi tolket bildet. I Photoshop redigerte vi en rødtone i bildet og brukte angled strokes for å få en samme effekt som i maleriet.